magnetic magnetic

MAGNETIC - Ekrany aplikacji

Magnetic


Start programu:

Regularne pobieranie nowych wersji i aktualizacja programu odbywa się automatycznie.

start

Menu systemowe:

Znajdują się tu pewne ważne funkcje programu. Na przykład "Uprawnienia użytkowników". Można tu też wymusić pobranie nowej wersji lub obejrzeć opis zmian w kolejnych wersjach. Zaawansowaną funkcją jest "Kopiowanie i Wklejanie szablonu płacowego" pomiędzy różnymi firmami. Natomiast funkcja "Import z RCP" wymaga szczegółowego wdrożenia.

menu_systemowe

Konfiguracja stanowiska klienckiego:

Określa się tu przede wszystkim nazwę komputera z serwerem Firebird SQL oraz ścieżkę do katalogu z bazami danych firm na tym serwerze. Oprócz tego można tu również skonfigurować dostęp do bazy danych programu "Płatnik" (poprzez ODBC) w celu importu danych osobowych pracowników. Istotnym parametrem jest tu również "Rozmiar czcionki w oknach" dialogowych.

konfiguracja

Użytkownicy:

W górnej części tego okna administrator serwera Firebird (jest nim zawsze użytkownik o nazwie SYSDBA) zarządza listą użytkowników serwera. W dolnej części administrator programu MAGNETIC (jest nim zawsze użytkownik o nazwie ADMINISTRATOR) wybiera, którzy użytkownicy mają dostęp do danej firmy. Określa się tu również poziom uprawnień (tzw. rola bazodanowa): PELNE lub KADRY.

uzytkownicy

Logowanie do bazy firm:

Program jest zaprojektowany do obsługi wielu firm. Każda z nich ma swoją własną bazę danych na serwerze Firebird SQL.

logowanie

Lista firm:

firmy

Dane Firmy:

Dane te można tu również zaimportować z programu "Płatnik" (klawisz "Wstaw").

dane_firmy

Sekcja "Kadry":

Interfejs użytkownika jest podzielony na 4 sekcje: "Kadry", "Płace", "DRA", "Raporty". Działają one podobnie jak zakładki w systemie Windows. Przełączanie między sekcjami odbywa się za pomocą czterech przycisków typu "radio-button".

kadry

Sekcja "Płace":

Jest to najważniejsza sekcja programu. Tworzy się tu listy płac, wybiera odpowiednią listę oraz wylicza się płace. Dokonuje się tego w odpowiedniej kolejności: "RSA", "Wynagrodzenia", "Zlecenia", "Potrącenia", "Wyliczenia". O wykonaniu odpowiedniej funkcji informują odpowiednio literki: R, $, Z, *, W. Klawisz "Wyniki" pokazuje sumę wypłaty zwykłej oraz zleconej (jeżeli dana osoba nie posiada zleceń na danej liście, to jest tu to samo co pod klawiszem "Wyliczenia").

place

Sekcja "DRA":

Program generuje i gromadzi tu dokumenty rozliczeniowe ZUS, które można eksportować do pliku KDU i następnie importować w programie "Płatnik".

dra

Sekcja "Raporty":

Znajdują się tu dwie podsekcje: "Stałe" i "Własne". "Raporty Stałe" znajdują się w pliku EXE programu i mogą się zmieniać wraz z wersją programu. Natomiast "Raporty Własne" są zawarte w bazie danych programu (plik na serwerze: _firmy.fdb). Są one zatem specyficzne dla użytkownika i tworzy się je na etapie szczegółowego wdrożenia.

Do obsługi raportów program wykorzystuje nasze własne autorskie narzędzie: REPCoder.

raporty

Parametry konfiguracji indywidualnej:

W programie jest kilka poziomów parametrów konfiguracji: indywidualne, grupy płacowej, firmy, globalne, listy płac, rejestru (rejestr to wpis pracownika na liście płac).

param_konfig_indyw

Parametry tworzy się na etapie wdrożenia programu. Istnieje 8 typów parametrów.

parametr

Konfiguracja indywidualna:

Wartości parametrów to tzw. konfiguracja. Wartości te zależą od czasu. Dlatego określa się tu zawsze datę "Obowiązuje od".

konfig_indyw

Konfiguracja grupy płacowej:

konfig_grupy

Konfiguracja firmy:

konfig_firmy

Konfiguracja globalna:

konfig_global

Konfiguracja składnika wynagrodzeń:

Każdy składnik wynagrodzeń jest również odpowiednio skonfigurowany.

konfig_skladnika

Grupy płacowe:

Każdy pracownik ma przydzieloną tzw. "Grupę płacową". Dla grupy definiuje się odpowiedni zestaw składników oraz parametrów (wynagrodzeń i potrąceń). Grupa ma również własną konfigurację, która decyduje o sposobie wyliczania płac. Każda grupa może posiadać też własne algorytmy wynagrodzeń oraz potrąceń.

grupy_placowe

Algorytmy:

Specyficzne algorytmy wynagrodzeń i potrąceń grupy płacowej to najtrudniejeszy element wdrożenia programu. Wymaga on wiedzy specjalistycznej (język SQL, struktura bazy danych).

algorytmy

Import z "Płatnika":

import_platnik

Biblioteki:

biblioteki

Urzędy skarbowe:

urzedy_skarbowe

Składniki wynagrodzeń:

Biblioteka składników wynagrodzeń danej firmy jest konfigurowalna. Wyświetlane tu składniki mają odpowiednie kolory:

skladniki_wynagrodzen

Zgłoszenie ZUS:

zgloszenie_zus

Zewnętrzne podstawy:

zewnetrzne_podstawy

Podział wypłaty:

Wypłatę pracownika można dzielić na: gotówka + 4 konta bankowe. Konfiguruje się to ustalając kwoty lub procenty podziału.

podzial_wyplaty

Urlopy wypoczynkowe:

urlopy

Kalendarz:

kalendarz

Miejsca kosztów:

miejsca_kosztow

Rodzaje list płac:

rodzaje_list

Listy płac:

listy_plac

RSA:

rsa

Chorobowe:

chorobowe

Podstawa chorobowego:

podstawa_chorobowe

Sposób wyliczenia podstawy chorobowego obrazuje odpowiedni raport:

raport_podstawa_chorob

Wynagrodzenia:

wynagrodzenia

Od netto do brutto:

netto_brutto

Umowa zlecenia:

umowa_zlecenia

Wyliczenie zlecenia:

wyliczenie_zlecenia

Wyliczenie płac:

Jest to najważniejsze okno programu. Pokazuje ono (w odpowiedniej kolejności) poszczególne kwoty wyliczenia płac danego pracownika na danej liście. Oprócz wartości składek widnieją tu również podstawy, z których one wynikają oraz zastosowane stawki procentowe. Widoczne są też narastające sumy od początku roku. W lewej części okna pokazana jest statystyka składników.

wyliczenie_plac

Dokument DRA:

dokument_dra

Moduł PKZP:

pkzp

Uprawnienia:

uprawnienia

Przykładowy raport 1:

raport1

Przykładowy raport 2:

raport2