magnetic magnetic

MAGNETIC - Opis najnowszych zmian

Najnowsze aktualizacje programu:


Wersja 41.2 (13-12-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 41.1 (12-12-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 41.0 (09-12-2019)

1. W "Raportach Stałych" dodano 9 raportów z obsługą PPK:
6-Dynamiczna w pionie_PPK
7-Dynamiczna zbiorówka w pionie_PPK
8-Dynamiczna zbiorówka w pionie (z kilku list)_PPK
8-Dynamiczna zbiorówka w pionie za miesiąc_PPK
9-Umowy zlecenia_PPK
9-Umowy zlecenia i chorobowe_PPK
PPK - Raport miesięczny
Zestawienie sumaryczne list za okres_PPK
Zestawienie sumaryczne list za okres w pionie_PPK

2. W dokumencie ZUS RCA dodano kwotę "Przychód PPK" (w polu p27) oraz zaimplementowano jej eksport do pliku XML.


Wersja 40.9 (05-12-2019)

1. W "Raportach Stałych" dodano 4 listy płac z obsługą PPK:
1-Uniwersalna_PPK
1-Uniwersalna 2_PPK
1-Uniwersalna filtrująca_PPK
Paski do pocięcia_PPK

Kolejne raporty dotyczące PPK są w przygotowaniu.


Wersja 40.8 (13-11-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 40.7 (12-11-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 40.6 (08-11-2019)

1. Dodano rozliczenia składek na PPK w sekcji DRA
oraz ich eksport do pliku CSV.


Wersja 40.5 (07-11-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 40.4 (06-11-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 40.3 (04-11-2019)

1. Dodano obsługę zgłoszeń i wyliczeń PPK.

Zgłoszenia znajdują się tam gdzie "Okresy niepełnosprawności", ... ,
"Kary i nagany".

Parametry globalne (PROCENT):
"Procent PPK pracownika": 2.0
"Procent PPK płatnika": 1.5

UWAGA 1: Powyższe 2 parametry można również definiować
jako parametry Firmy, Indywidualne, lub Rejestru.
Mają one wówczas odpowiednio coraz wyższy priorytet.

UWAGA 2: Wpis pracownika na listę płac (czyli Rejestr) również
posiada znacznik "PPK". Decyduje on bezpośrednio o naliczaniu PPK.

Parametr listy płac (TAK/NIE): "Nie liczyć podatku od PPK"
Parametr rejestru (TAK/NIE): "Nie liczyć podatku od PPK"

UWAGA 3: Powyższe 2 parametry blokują liczenie przychodu od PPK płatnika
(na całej liście lub w danym rejestrze) wynikające z poprzedniego miesiąca.

UWAGA 4: W oknie "Wyliczenia" w prawym dolnym rogu dodano klawisz "PPK".
Są tu wyliczone składki PPK. Podobnie jest w oknie "Wyliczenia" dla umowy zlecenia.


Wersja 40.2 (02-11-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 40.1 (18-09-2019)

1. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych od 01.10.2019:
Miesięczna ulga podatkowa I: 43.76
Miesięczna ulga podatkowa II: 87.52


Wersja 40.0 (16-09-2019)

1. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych od 01.10.2019:
Koszty uzyskania przychodu I: 250.00
Koszty uzyskania przychodu II: 300.00
Procent podatku I: 17.00

2. Raport "Świadectwo pracy 2017":
Drobna zmiana w sekcji "Pouczenie" (zmiana 7 dni na 14 dni).


Wersja 39.9 (08-08-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 39.8 (07-08-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 39.7 (06-08-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 39.6 (05-08-2019)

Dodano obsługę: Ulga 26 lat:

- Konfiguracja indywidualna: dodano parametr logiczny "Ulga 26 lat"
- Okno Rejestru (wpis osoby na listę płac): dodano znacznik "Ulga 26 lat"


Wersja 39.5 (02-07-2019)

1. W sekcji "Kadry" (obok "Kalendarz") dodano nowy przycisk: "Kal. HG".
Służy on do obsługi Kalendarza z harmonogramem godzin (HG).
Zawiera on informacje o godzinie rozpoczęcia oraz końca pracy.
Ma wyższy priorytet od dotychczasowego Kalendarza, który
zawiera informację tylko o liczbie godzin pracy w danym dniu.
Od tej pory jeśli pracownik ma wypełniony harmonogram godzin,
to nie potrzeba mu wypełniać zwykłego (dotychczasowego) kalendarza.
Będzie on wówczas ignorowany przez mechanizmy programu.

2. Zmiana 2 raportów w grupie "Kalendarz":
"Karta miesięczna czasu pracy", "Karta roczna czasu pracy".
Dodano tu czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy.


Wersja 39.4 (11-06-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 39.3 (02-06-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 39.2 (15-05-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 39.1 (08-05-2019)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 39.0 (06-05-2019)

1. Dodano początkową obsługę harmonogramów godzin pracy.
UWAGA: W oknie "Konfiguracja" (w prawej części u dołu) dodano znacznik:
"Pokazuj Harmonogram godzin w Kalendarzu".

2. Raport "Świadectwo pracy 2017": Usunięto imiona rodziców oraz miejsce urodzenia (zgodnie z RODO).


Wersja 38.9 (04-02-2019)

1. Dodano nowy raport stały w grupie "Kadrowe":
"Pracownicy pracujący w okresie".

2. Dodano eksport dokumentów ZUS RPA do pliku XML.


Wersja 38.8 (20-01-2019)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2019:
Minimalna podst. ubezp. zdrow.: 3803.56


Wersja 38.7 (12-01-2019)

1. W sekcji "DRA", klawisz "Pity zbiorowe" (w prawym dolnym rogu):
dodano nowy pit zbiorowy (od 1 stycznia 2019): 8AR(7).


Wersja 38.6 (05-01-2019)

1. W sekcji "DRA", klawisz "Pity zbiorowe" (w prawym dolnym rogu):
dodano nowy pit zbiorowy (od 1 stycznia 2019): 4R(8).


Wersja 38.5 (03-01-2019)

1. W sekcji "Kadry" w oknie "Pity" dodano Pit 11(24)
wraz z możliwością wydruku oraz eksportu do pliku XML.
Jest on od teraz domyślnym pitem generowanym za rok 2018.


Wersja 38.4 (28-12-2018)

1. W sekcji "DRA", klawisz "Pity zbiorowe" (w prawym dolnym rogu):
dodano nowy pit zbiorowy: 4R(7).


Wersja 38.3 (18-12-2018)

1. Wprowadzono standardowy plan kalendarza na rok 2019.

2. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych na rok 2019:

Płaca minimalna 2250.00
Minimalna podst. ubezp. społ.: 2859.00
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw.: 2859.00
Maksymalna podstawa emer. i rent: 142950.00

UWAGA:
Nie wszystkie wartości parametrów na rok 2019 zostały już ogłoszone.
Dlatego będą dodane do programu w późniejszym terminie.


Wersja 38.2 (04-12-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 38.1 (22-11-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 38.0 (08-11-2018)

1. W planach kalendarzy oznaczono dzień 12.11.2018 jako wolny od pracy.


Wersja 37.9 (31-10-2018)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego od 01.11.2018:
Podst. zdrow. dla zas. wychowaw.: 620.00


Wersja 37.8 (20-10-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 37.7 (07-10-2018)

1. Dodano nowy raport stały w sekcji "Listy płac": "1-Uniwersalna filtrująca".
Raport ten różni się nieznacznie od raportu "1-Uniwersalna".
Obsługuje taką samą liczbę składników ale rezerwuje więcej miejsca na ich nazwy.
Ponadto raport sam sprawdza jakie składniki wynagrodzeń i potrąceń były w danym okresie
lub na wybranych listach (podobnie jak "Uniwersalna 2").
Dlatego każde wykonanie raportu, może pokazywać inny zestaw składników.
Firmy używające raportu "1-Uniwersalna" powinny również sprawdzić ten raport.


Wersja 37.6 (28-08-2018)

1. Modyfikacja raportu stałego "Zaświadczenie 2".
Dodano tu parametr: "Liczba miesięcy do raportu".


Wersja 37.5 (18-06-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 37.4 (07-06-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 37.3 (27-04-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 37.2 (10-03-2018)

1. Dodanie ograniczenia miesięcznej podstawy na chorobowe dobrowolne.
Dodano w tym celu nowy parametr konfiguracji globalnej:

"Maksymalna miesięczna podstawa na chorobowe dobrowolne".
Jego obecna wartość wynosi 11107.50 zł.

2. Poprawa raportów systemowych: "Karta roczna", "Karta roczna za okres".
Rozdzielono tu podstawy na emerytalne i rentowe oraz na chorobowe i wypadkowe.


Wersja 37.1 (07-03-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 37.0 (23-01-2018)

1. W oknie "Umowy zlecenia" dodano znacznik "Nierezydent"
obok znacznika "Mała umowa".

2. Wydzielono umowy zlecenia dla nierezydentów
w oddzielnym wierszu (nr 6) na picie 8AR.


Wersja 36.9 (22-01-2018)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2018:
Minimalna podst. ubezp. zdrow.: 3554.93


Wersja 36.8 (15-01-2018)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 36.7 (31-12-2017)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2018:
Maksymalna podst. ubezp. społ.: 133290.00

2. Dodano nowy raport stały w grupie "Karta indywidualna":
"Karta roczna za okres".


Wersja 36.6 (14-12-2017)

1. Wprowadzono standardowy plan kalendarza na rok 2018.

2. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych na rok 2018:

Płaca minimalna 2100.00
Minimalna podst. ubezp. społ.: 2665.80
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw.: 2665.80
Roczny współczynnik urlopowy: 20.92

UWAGA:
Nie wszystkie wartości parametrów na rok 2018 zostały już ogłoszone.
Dlatego będą dodane do programu w późniejszym terminie.


Wersja 36.5 (10-12-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 36.4 (08-12-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 36.3 (31-10-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 36.2 (13-08-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 36.1 (28-04-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 36.0 (16-04-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 35.9 (16-03-2017)

1. Aktualizacja kodów zawodów w danych pracownika, które wprowadzono pod koniec roku 2016. Dla informacji zachowano też dotychczasowe kody zawodów oraz ich nazwy. Program przypisał pracownikowi automatycznie nowy kod zawodu, według nazwy zawodu w starej terminologii. Należy jednak sprawdzić i uaktualnić zawody wszystkich pracowników.


Wersja 35.8 (15-03-2017)

1. Dodano nr PKD w oknie "Dane firmy".

2. Umieszczono REGON oraz PKD na świadectwie pracy.


Wersja 35.7 (14-03-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 35.6 (06-03-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 35.5 (15-02-2017)

1. Dodano obsługę świadectwa pracy - wersja 2017.

UWAGA:
Od tej pory świadecta pracy edytuje się w programie, podobnie jak
pity pracownika. Okno edycji znajduje się w tym samym miejscu, gdzie
definiujemy np. "Koszty uzyskania przychodu", czy "Wymiar etatu" pracownika.


Wersja 35.4 (29-01-2017)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 35.3 (22-01-2017)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2017:
Minimalna podst. ubezp. zdrow.: 3303.13


Wersja 35.2 (05-01-2017)

1. Poprawa dwóch wartości parametrów globalnych na rok 2017:

Minimalna podst. ubezp. społ.: 2557.80
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw.: 2557.80


Wersja 35.1 (22-12-2016)

1. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych na rok 2017:

Płaca minimalna 2000.00
Maksymalna podst. ubezp. społ.: 127890.00
Minimalna podst. ubezp. społ.: 2551.20
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw.: 2551.20
Roczny współczynnik urlopowy: 20.83

UWAGA:
Nie wszystkie wartości parametrów na rok 2017 zostały już ogłoszone.
Dlatego będą dodane do programu w późniejszym terminie.


Wersja 35.0 (12-12-2016)

1. Wprowadzono standardowy plan kalendarza na rok 2017.


Wersja 34.9 (08-10-2016)

1. Wprowadzono nowy kod RSA związany z zasiłkiem macierzyńskim:
329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

2. Poprawa i optymalizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 34.8 (17-06-2016)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 34.7 (10-06-2016)

1. W oknie konfiguracji składnika wynagrodzeń dodano znacznik:
"Składnik Rzeczowy (nie wchodzi do Netto)".
Składnik taki nie dodaje się do Netto (oraz do Wypłaty).
Może on być wykorzystywany w celu zdefiniowania tzw. świadczeń rzeczowych,
od których należy tylko naliczać podatek lub ZUS. Do tej pory trzeba było
w tym celu jednocześnie definiować odpowiedni składnik potrąceń.

2. Modyfikacja raportu stałego "Paski do pocięcia" (w grupie "Listy płac"):
Dodano tu parametr logiczny: "Wyświetlać nr konta bankowego".


Wersja 34.6 (09-03-2016)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 34.5 (02-02-2016)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 34.4 (28-01-2016)

1. Pit 40(21) podmieniono na nowszy - Pit 40(22).

2. Dodano też eksport pitu 40(22) do pliku XML.

UWAGA: Mogą być jednak problemy, ponieważ ministerialny interaktywny
formularz PDF tego pitu nie pozwala ręcznie edytować powiatu i gminy.
Trzeba je wybrać z dostępnej w formularzu listy powiatów i gmin.
Lista ta może się jednak różnić od listy dostępnej w programie.


Wersja 34.3 (21-01-2016)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2016:
Minimalna podst. ubezp. zdrow.: 3210.60

2. Pit 11(22) podmieniono na nowszy - Pit 11(23).

3. Pit 8AR(5) podmieniono na nowszy - Pit 8AR(6).

4. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 34.2 (12-01-2016)

1. W sekcji "DRA", klawisz "Pity zbiorowe" (w prawym dolnym rogu):
dodano nowe pity zbiorowe za rok 2015: 4AR(6), 8AR(5).
Istnieje tu możliwość edycji wszystkich pól oraz eksport do pliku XML.

UWAGA: Wydruki tych nowych pitów zbiorowych znajdują się tylko tutaj.
Nie ma już ich w sekcji RAPORTY.

2. Dodano możliwość wydruku nowego pitu 40(21).
Jednak nie można go jeszcze eksportować do pliku XML.


Wersja 34.1 (04-01-2016)

1. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych na rok 2016:

Płaca minimalna 1850.00
Maksymalna podst. ubezp. społ.: 121650.00
Minimalna podst. ubezp. społ.: 2433.00
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw.: 2433.00
Roczny współczynnik urlopowy: 21.00

UWAGA:
Nie wszystkie wartości parametrów na rok 2016 zostały już ogłoszone.
Dlatego będą dodane do programu w późniejszym terminie.

2. W sekcji "Kadry" w oknie "Pity" dodano możliwość rozliczania nowych pitów
indywidualnych za rok 2015. Gotowy jest już pit 11(22).
Natomiast pit 40(21) jest nie gotowy (nie został jeszcze opublikowany).
Istnieje tu możliwość edycji wszystkich pól oraz eksport do pliku XML.

UWAGA: Wydruki tych nowych pitów indywidualnych znajdują się tylko tutaj.
Nie ma już ich w sekcji RAPORTY.

3. W związku z nowymi pitami dodano w kartotece osobowej pracownika możliwość
wpisywania danych osoby, która nie jest rezydentem w Polsce.
Rozszerzono też bibliotekę krajów, dodając jednocześnie 2-znakowy "kod kraju".


Wersja 34.0 (08-11-2015)

1. Wprowadzono standardowy plan kalendarza na rok 2016.


Wersja 33.9 (28-10-2015)

1. Dodano nowy parametr rejestru, systemowy, typu "Liczba całkowita" o nazwie:

"Pit na inną osobę"

Parametr ten należy zadać dla wpisu pracownika na liście płac,
za który PIT ma być wystawiony na inną osobę. Numer kadrowy tej osoby należy wpisać
jako wartość tego parametru. Osobę tę trzeba koniecznie dopisać do bazy danych.
Nie potrzeba wypełniać danych zatrudnienia. Wystarczą jedynie dane osobowe
i adresowe potrzebne do wystawienia dokumentu PIT. Osobę tę można oznaczyć
jako "Nieaktualny", aby nie występowała później w oknie głównym sekcji KADRY.


Wersja 33.8 (23-08-2015)

1. Dodano tzw. "Plan kalendarza - wyjątki" dla pracownika.

Okno to znajduje się w tym samym miejscu, gdzie definiujemy np.
"Koszty uzyskania przychodu", czy "Wymiar etatu" pracownika.
Wpisuje się tu nieliczne odstępstwa od planu kalendarza, który obowiązuje
danego pracownika. Nie potrzeba wówczas tworzyć oddzielnego, dedykowanego
rocznego planu kalendarza.

2. Dodano nowy raport stały w grupie "Kalendarz":
"Plan kalendarza - wyjątki".


Wersja 33.7 (02-06-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 33.6 (15-04-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 33.5 (13-04-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 33.4 (12-04-2015)

1. Dodano opcję eksportu dokumentów rozliczeniowych ZUS w formacie XML.
Jest to preferowany obecnie format zamiast starszego KDU.
W tym celu w oknie eksportu dodano znacznik: "Do pliku XML zamiast KDU".

2. Modyfikacja niektórych raportów stałych - dodanie składki na FEP.


Wersja 33.3 (10-04-2015)

1. Dodano obsługę składki ZUS na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).
Aby włączyć obsługę FEP należy zaznaczyć znacznik "Obsługa składki na FEP"
w dolnej części okna "Dane firmy". Bez tego składka na FEP
nie będzie widoczna w oknie "Wyliczenia" w sekcji "Płace".

UWAGA:
Obsługa FEP w programie jest bardzo podobna do obsługi składek na FP oraz FGŚP.
Do podstawy na FEP wchodzą (zgodnie z Ustawą) te same składniki wynagrodzeń,
które wchodzą do podstawy na ubezpieczenie emerytalne (i rentowe). Dlatego w oknie
konfiguracji składnika wynagrodzeń nie ma oddzielnego znacznika dla FEP.
Odpowiednie parametry "Naliczać FEP" znajdują się w konfiguracji indywidualnej
pracownika oraz grup płacowych (podobnie jak dla FP oraz FGŚP). W konfiguracji
globalnej dodano parametr "Składka na FEP" o wartości równej 1.5%.

2. Zmiana w oknie konfiguracji Rejestru (klawisz "Popraw" w sekcji "Płace"):
Dodano tu 3 znaczniki: "Fundusz Pracy", "FGŚP", "FEP". Teraz można w tym
miejscu wyłączyć (lub włączyć) naliczanie tych 3 składek ZUS na liście płac.
UWAGA:
Podobne znaczniki istnieją tu już od dawna dla podstawowych składek ZUS
(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne).

3. Modyfikacja algorytmów, aby uwzględniały składkę na FEP.

4. Zmiany w oknach DRA, RCA - dostosowanie do najnowszego programu Płatnika.

5. Aktualizacja wydruku dokumentu DRA w sekcji DRA.


Wersja 33.2 (02-04-2015)

1. Dodano nowy raport stały w grupie "Kontrolne":
"Okresy niepełnosprawności".


Wersja 33.1 (24-03-2015)

1. W oknie "Okresy niepełnosprawności" można teraz zadać
3 przyczyny niepełnosprawności. Do tej pory była tylko jedna.


Wersja 33.0 (14-02-2015)

1. W oknie konfiguracji składnika wynagrodzeń dodano 4 kolejne opcje
związane z uzupełnianiem ekwiwalentu za urlop.

2. Dodano nowy raport stały w grupie "Indywidualne-->Płacowe":
"Ekwiwalent za urlop".

Pozwala on obliczać miesięczną kwotę ekwiwalentu za urlop dla wybranego
pracownika bez jakiejkolwiek listy płac. Raport wymaga odpowiedniej konfiguracji
odpowiednich składników wynagrodzeń pod kątem ekwiwalentu za urlop.


Wersja 32.9 (09-02-2015)

1. Dodano 2 nowe raporty stałe w grupie "Kadrowe":
"Pracownicy zatrudnienieni w okresie",
"Pracownicy zwolnieni w okresie".

2. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 32.8 (01-02-2015)

1. Dodano nowy parametr indywidualny, systemowy, typu Tekst o nazwie:

"Pit na inny PESEL"

Parametr ten należy zadać pracownikowi, za którego PIT ma być wystawiony
na inną osobę. PESEL tej osoby należy wpisać jako wartość tego parametru.
Osobę tę trzeba koniecznie dopisać do bazy danych. Nie potrzeba wypełniać
danych zatrudnienia. Wystarczą jedynie dane osobowe i adresowe potrzebne do wystawienia
dokumentu PIT. Osobę tę można oznaczyć jako "Nieaktualny", aby nie występowała
później w oknie głównym sekcji KADRY.


Wersja 32.7 (28-01-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 32.6 (22-01-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 32.5 (20-01-2015)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2015:
Minimalna podst. ubezp. zdrow.: 3104.57

2. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 32.4 (19-01-2015)

1. Naliczanie składek na Fundusz pracy dla grup płacowych:
"Rada Nadzorcza" i "Rada zagraniczna"
(jeśli kwota podstawy jest niższa od Płacy minimalnej).


Wersja 32.3 (15-01-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 32.2 (10-01-2015)

1. W oknach edycji pitów dodano klawisz "Zapisz i odśwież"
(w dolnej części, pod znacznikiem "Ręczna edycja wyliczonego pitu").

2. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 32.1 (06-01-2015)

1. W sekcji "DRA" dodano klawisz "Pity zbiorowe" (w prawym dolnym rogu).
Od tej pory tutaj należy rozliczać pity: 4R oraz 8AR.
Dodano tu nowe pity zbiorowe za rok 2014: 4AR(5), 8AR(4).
Istnieje tu możliwość edycji wszystkich pól oraz eksport do pliku XML.

UWAGA: Wydruki tych nowych pitów zbiorowych znajdują się tylko tutaj.
Nie ma już ich w sekcji RAPORTY.

2. W sekcji "Kadry" w oknie "Pity" dodano możliwość rozliczania nowych pitów
indywidualnych za rok 2014: 11(21) oraz 40(20).
Istnieje tu możliwość edycji wszystkich pól oraz eksport do pliku XML.

UWAGA: Wydruki tych nowych pitów indywidualnych znajdują się tylko tutaj.
Nie ma już ich w sekcji RAPORTY.

3. Zmiana opisu dla kodów RSA: 121, 122.

4. Zmiana opisu kodu zgłoszenia ZUS: 2240.

5. Dodano nowe kody zgłoszenia ZUS dla rad nadzorczych: 2241, 2242.

6. Odpowiednio skonfigurowano grupę płacową "Rada Nadzorcza" (kod R), dla której
od 1 stycznia 2015 należy liczyć składki emerytalną oraz rentową (oraz dotychczasową zdrowotną).
Grupę tę należy teraz rozliczać z kodem zgłoszenia ZUS 2241.

7. Dodano i odpowiednio skonfigurowano nową grupę płacową: "Rada zagraniczna" (kod Q),
którą należy rozliczać z kodem zgłoszenia ZUS 2242 (tylko składki emerytalna i rentowa).

8. Dotychczasowy składnik wynagrodzenia o nazwie "Rada Nadzorcza" ma zmienioną nazwę na
"Rada_2240". Podlega on tylko tak jak dotychczas składce zdrowotnej.

9. Wprowadzono nowy składnik wynagrodzenia: "Rada Nadzorcza", który podlega składkom:
emerytalna, rentowa, zdrowotna. Dlatego kolor składnika jest żółty.

10. Wprowadzono nowy składnik wynagrodzenia: "Rada zagraniczna", który podlega składkom:
emerytalna, rentowa. Kolor składnika jest również żółty.

11. Zmodyfikowano standardowe algorytmy wynagrodzeń, aby uwzględnić zmiany
w rozliczeniach rad nadzorczych.


Wersja 32.0 (06-01-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 31.9 (06-01-2015)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 31.8 (14-12-2014)

1. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych na rok 2015:

Płaca minimalna 1750.00
Maksymalna podst. ubezp. społ.: 118770.00
Minimalna podst. ubezp. społ.: 2375.40
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw.: 2375.40
Roczny współczynnik urlopowy: 21.00

UWAGA:
Nie wszystkie wartości parametrów na rok 2015 zostały już ogłoszone.
Dlatego będą dodane do programu w późniejszym terminie.

2. Wprowadzono standardowy plan kalendarza na rok 2015.


Wersja 31.7 (28-10-2014)

1. Poprawa i aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 31.6 (25-10-2014)

1. Zmiany technologiczne.

Kody programu zostały zoptymalizowane i skompilowane nowym kompilatorem.
Jednym z efektów jest nowy wygląd kontrolek w oknach programu zgodny
z najnowszymi bibliotekami systemowymi.

2. Nowa wersja biblioteki raportującej REPCODER.DLL.


Wersja 31.5 (15-06-2014)

1. Aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 31.4 (21-01-2014)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2014:

Minimalna podst. ubezp. zdrow.: 3004.48

2. W oknie "Absencje RSA" obok klawisza "Dodaj" dodano klawisz "Dodaj wskazany".

Działa on podobnie jak analogiczny klawisz w oknie "Konfig. indyw.", czyli sam
wybiera "Rodzaj absencji" (taki sam jaki posiada wskazana na liście absencja pracownika).


Wersja 31.3 (19-01-2014)

1. Zmiany w raporcie stałym "Roczny RMUA" w grupie "RMUA":
Dodano opcję wyboru wszystkich, którzy byli na listach płac
z DATĄ WYPŁATY w danym roku (decyduje data wypłaty, a nie za jaki rok jest lista).

2. Dodano 2 nowe raporty stałe w grupie "Listy płac":
"Zestawienie sumaryczne list za okres",
"Zestawienie sumaryczne list za okres w pionie".

3. Dodano 2 nowe parametry systemowe (typu: 6-Data) konfiguracji firmy:
"Pity w roku - Data 1", "Pity w roku - Data 2".

Zastosowanie:
Te 2 opcjonalne parametry ograniczają okres w danym roku, który ma wchodzić do pitów
za ten rok. Domyślnie pity sporządzane są bowiem za cały rok.
Jeśli np. firma uległa przekształceniu od lipca i chce liczyć pity uwzględniając list płac
tylko od miesiąca lipiec, to należy zadać pierwszy z parametrów datą: 2013-07-01.
Decyduje tu zawsze [Data wypłaty] listy, a nie [Miesiąc Za] jaki jest lista.

UWAGA:
Podkreślmy jeszcze raz, że w zwykłych sytuacjach (gdy pity mają być liczone za cały rok)
NIE POTRZEBA I NIE NALEŻY stosować tych parametrów.

4. W raportach, w oknie wydruku wprowadzono znacznik:

"Parzysta liczba stron rekordu zewnętrznego (dodawanie ostatniej pustej strony, gdy liczba stron
rekordu jest nieparzysta). Stosować tylko podczas drukowania dwustronnego (DUPLEX)".

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że gdy drukujemu dwustronnie (duplex), pewne wydruki
będą generować pustą stronę, aby następny rekord zaczynał się poprawnie od nowej kartki.
Może to mieć zastosowanie np. w trakcie hurtowego drukowania pitów 40, które mają po 3 strony każdy.
Trzeba wymusić wówczas czwartą stronę pustą, aby każdy pracownik dostał tylko swój pit.

UWAGA:
Opisana opcja została dodana tylko w raportach nowszych, opartych na bibliotece REPCODER.DLL.
Posiadają ją tylko nowi Użytkownicy. Użytkownicy "starsi", u których raporty obsługuje
starsza biblioteka GDREP.DLL nie mają tej funkcjonalności. Nie możemy niestety automatycznie podmienić
tej biblioteki u wszystkich, ponieważ pewne stare raporty własne mogłyby się nie otwierać.
Użytkownicy zainteresowani zastosowaniem nowej biblioteki do raportów prosimy o kontakt z producentem.
Udzielimy wówczas szczegółowych instrukcji postępowania.

5. Dodano nowy parametr (typu: 1-Logiczny) konfiguracji firmy:
"Alg: Nadgodziny - tylko dodatek".

Wbudowane algorytmy wynagrodzeń grupy płacowej będą wówczas liczyć tylko dodatek (50% lub 100%)
dla nadgodzin, zamiast całej kwoty (150% lub 200%).


Wersja 31.2 (12-01-2014)

1. UWAGA - błąd w najnowszym programie "PŁATNIK" !!!

W najnowszym programie "PŁATNIK" (wersje 9.0.1, 9.0.1A) wykryliśmy błąd,
który powoduje nieprawidłowy import dokumentów RSA z plików KDU.
Polega on na tym, że niektórym dokumentom RSA bez kwoty świadczenia/przerwy
(np. urlop bezpłatny - kod 111), program "PŁATNIK" bez powodu dopisuje pewne,
przypadkowe kwoty. Ponieważ już wiemy kiedy i dlaczego pojawia się ten błąd,
zrobiliśmy odpowiednie przed nim zabezpieczenie na poziomie pliku KDU.

Dlatego eksport rozliczeń do pliku KDU za grudzień 2013 powinien być zrobiony w naszym
programie jeszcze raz, za pomocą niniejszej wersji (30.2) programu. Nie potrzeba
natomiast w programie tworzyć ponownie rozliczenia w sekcji DRA za grudzień.
Problem tkwi bowiem tylko w strukturze pliku KDU. Być może ZUS sam wykryje ten błąd
i odpowiednio skoryguje te błędne deklaracje RSA u siebie.


Wersja 31.1 (10-01-2014)

1. Zmiana w raporcie "Pit 4R (4)" w sekcji "Pity zbiorowe" raportów stałych:
Dodano możliwość utworzenia przez raport pliku XML w celu wysyłki drogą elektroniczną.


Wersja 31.0 (06-01-2014)

1. Dodano nowy pit za rok 2013: Pit 40(19).

2. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2014:

Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw.: 2247.60

3. Zmiana w raporcie stałym z grupy "Listy płac":
"1-Uniwersalna 2"

Dodano na samym końcu parametr: "Wybierz płeć".
Chodzi tu o możliwość sporządzania statystyk płacowych ze względu na płeć.


Wersja 30.9 (11-12-2013)

1. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych na rok 2014:

Płaca minimalna: 1680.00
Maksymalna podst. ubezp. społ.: 112380.00
Minimalna podst. ubezp. społ.: 2247.60
Roczny współczynnik urlopowy: 20.83

UWAGA:
Nie wszystkie wartości parametrów na rok 2014 zostały już ogłoszone.
Dlatego będą dodane do programu w późniejszym terminie.

2. Wprowadzono standardowy plan kalendarza na rok 2014.


Wersja 30.8 (08-12-2013)

1. Dodano 2 nowe pity za rok 2013 w sekcji "Pity zbiorowe" raportów stałych: "Pit 4R (4)", "Pit 8AR (3)".

2. Modyfikacja 2 raportów stałych dotyczących zleceń: "Umowa zlecenie z rachunkiem", "Rachunek do umowy". Dodano tu opis: "Przekroczono limit roczny kosztów 50%" (jeśli takie zdarzenie wystąpiło).


Wersja 30.7 (05-12-2013)

1. Aktualizacja biblioteki banków.

2. Poprawa 2 raportów stałych z grupy "Kalendarz": "Karta miesięczna czasu pracy", "Karta roczna czasu pracy". Raporty te nie uwzględniały nowych kodów RSA zasiłku macierzyńskiego.


Wersja 30.6 (03-12-2013)

1. Dodano nowy pit za rok 2013: Pit 11(20).

2. Zmiany w oknie: "Zatrudnienia wszystkich pracowników" (literka Z). Dodano tu więcej opcji filtrowania, które pozwalają rozróżnić zatrudnienia oraz zwolnienia z kontynuacją oraz bez.


Wersja 30.5 (06-11-2013)

1. Aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 30.4 (03-11-2013)

1. Wprowadzenie zmian w kodach ZUS obowiązujące od 1 listopada 2013:

kody tytułu ubezpieczenia już nieaktualne: 1040, 1500, 1610, 1700, 1810
zmiana w opisie kodu tytułu ubezpieczenia: 1900
nowe kody tytułu ubezpieczenia: 1910, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290
nowe kody tytułu ubezpieczenia od 1 kwietnia 2014: 2600, 2601, 2700, 2701

zmiana w opisie kodów RSA: 311, 315
nowe kody RSA związane z zasiłkiem macierzyńskim (oraz ich wyrównania): (319,320), (325,326), (327,328)

2. Wprowadzenie w oknie Absencje RSA nowych rodzajów absencji: Um319, Um325, Um327

3. Aktualizacja wewnętrznych procedur w związku z nowymi kodami RSA.

4. Poprawa i optymalizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 30.3 (05-10-2013)

1. Poprawa i optymalizacja wewnętrznych procedur.
Zmiany dotyczą procedur Kalendarza. W rezultacie wyliczenia wynagrodzeń są wykonywane kilka razy szybciej niż do tej pory.

2. Drobna zmiana w oknie "Kalendarz":
Jeśli pracownik w danym miesiącu miał niepełne zatrudnienie to wówczas w podsumowaniu na żółto widać liczbę dni braku zatrudnienia oraz liczbę dni i czas planowanego czasu pracy w okresie zatrudnienia. Do tej pory widać było tylko dni i czas nominalny.

3. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego od 1 września 2013:
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw. 2227.80

4. W module PKZP przy planowaniu rat spłaty pożyczki dodano opcję:
"Zaokrąglać raty do 1 zł".

5. W oknie "Wyliczenia" kolorem zielonym oznaczono kwoty wchodzące do ZUS-u Płatnika.


Wersja 30.2 (28-05-2013)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego od 1 czerwca 2013:
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw. 2244.03

2. WAŻNE ZMIANY - 50% koszty uzyskania przychodu !!!

Od tej pory program pilnuje, aby KUP 50% nie przekroczyło limitu rocznego, który jest równy połowie progu podatkowego: 42764 zł. Dotyczy to umów o dzieło oraz wynagrodzeń z kosztami 50%.

Początkowe KUP 50% można wpisać w oknie "Wartości początkowe" podczas dodawania nowego pracownika. Również w oknie "Zewnętrzne podstawy" można dopisywać wartości KUP 50% wykorzystane poza daną firmą. Wpisy te są uwzględniane przez program w celu pilnowania kwoty narastających KUP 50%.

Zastosowane w wyliczeniach KUP 50% widoczne są w 3 oknach w sekcji "Płace": "Wyliczenia zleceń", "Wyliczenia", "Wyniki". Kwoty te widać w lewym-górnym rogu tych okien. W oknie "Wyniki" widać też "kwotę narastającą" dla KUP 50%.

Aby obsługa zagadnienia była bardziej elastyczna, wprowadzono również parametr indywidualny, systemowy o nazwie: "Naliczanie KUP 50%". Przyjmuje on 4 możliwe wartości:

0-Standard (możliwe przekroczenie limitu rocznego na umowie granicznej)
1-Standard BP (Bez Przekroczenia - na umowie granicznej odliczana jest tylko część kosztów, aby nie przekroczyć limitu rocznego)
2-Nie naliczać (brak dalszego naliczania nawet jeśli nie osiągnięto limitu rocznego)
3-Naliczać (naliczać nawet jeśli przekroczono limit roczny)

Wartość 0 jest wartością domyślną i nie potrzeba jej zadawać.
Wartość 1 (również standard) należy zadać, aby nie przekroczyć kwoty limitu na umowie granicznej.
Natomiast niestandardowe wartości 2 oraz 3 pozwalają blokować lub wymuszać naliczanie KUP 50%
niezależnie od tego czy osiągnięto limit roczny na listach płac w programie.

Jeżeli na istniejących już listach płac stosowano koszty 50%, to program powinien je już prawidłowo uwzględniać na kolejnych listach (zakładamy, że nigdzie jeszcze nie przekroczono limitu rocznego).
NIE MA ZATEM POTRZEBY PRZELICZANIA LIST PŁAC !!!

Prosimy o testowanie zagadnienia oraz ewentualne uwagi.


Wersja 30.1 (22-05-2013)

1. Dodano nowy raport stały w sekcji "Pity zbiorowe":
"Pit 8AR (2) nowy".
Pokazuje on "małe umowy" oraz wynagrodzenia emerytów i rencistów (grupa płacowa E).

2. Dodano nowy raport stały w sekcji "Zlecenia":
"Małe umowy".
Pokazuje on "małe umowy" w danym roku.

3. Poprawiono raport:
"Pit 4R (3)".
Nie pokazuje on już kwot z "małych umów".


Wersja 30.0 (08-04-2013)

1. Aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 29.9 (18-03-2013)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego od 1 marca 2013:
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw. 2214.18


Wersja 29.8 (03-03-2013)

1. Aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 29.7 (27-02-2013)

1. Dodano nowy raport stały w sekcji "RMUA":
"Roczny RMUA".
Jest to nasza propozycja tego dokumentu.


Wersja 29.6 (14-02-2013)

1. Aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 29.5 (09-02-2013)

1. WAŻNE ZMIANY - pity pracowników !!!

Zrobiono eksport dokumentów Pit 11(19) oraz Pit 40(17) do pliku XML, aby umożliwić ich elektroniczny przekaz.
Opcja "Eksport do XML" znajduje się w sekcji Kadry pod klawiszem "P", który pokazuje pity wszystkich pracowników.

UWAGA:
Obecnie nasz program generuje tylko pliki XML do wskazanego katalogu, ale nie podpisuje, nie szyfruje, ani nie wysyła tych plików. Reszta należy do użytkownika. Należy użyć innych, dedykowanych programów do tego celu wskazanych przez Ministerstwo Finansów (podobnie jak Program Płatnik jest wskazany przez ZUS). Temat nie jest prosty, ale został przez nas "opanowany". Firmy zainteresowane pomocą w tej kwestii prosimy o pilny kontakt.


Wersja 29.4 (08-02-2013)

1. Aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 29.3 (03-02-2013)

1. Dodano nowy raport stały w sekcji "Pity zbiorowe":
"Pit 8AR (2)".
Zmiany w stosunku do "Pit 8AR (1)" są jedynie edycyjne.

2. Poprawa i optymalizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 29.2 (22-01-2013)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2013:
"Minimalna podst. ubezp. zdrow.": 2908.13

2. Dodano nowy parametr indywidualny, systemowy, typu Tak/Nie o nazwie:
"Identyfikator NIP zamiast PESEL".
Parametr ten należy zadać pracownikowi, dla którego identyfikatorem na dokumencie PIT ma być NIP. Domyślnie jest nim bowiem PESEL.


Wersja 29.1 (17-01-2013)

1. Aktualizacja wewnętrznych procedur.


Wersja 29.0 (12-01-2013)

1. Wprowadzono nową wartość parametru globalnego na rok 2013:
"Maksymalna podst. ubezp. społ.": 111390.00


Wersja 28.9 (06-01-2013)

1. WAŻNE ZMIANY - pity pracowników !!!

W sekcji "Kadry", w prawym dolnym rogu dodano 2 nowe klawisze: "Pity" oraz "P". Klawisz "Pity" dotyczy pitów danego pracownika. Klawisz "P" pokazuje pity wszystkich pracowników za wskazany rok. Jest tu też klawisz, który automatycznie generuje pity wszystkich pracowników za wybrany rok. Domyślnym pitem dla pracownika jest Pit 11. Jeśli dany pracownik ma mieć generowany Pit 40, należy mu zadać odpowiedni parametr indywidualny (typu Tak/Nie) o nazwie: "Pit 40 zamiast 11". Jest to nowy parametr systemowy. Program pozwala tworzyć dla pracownika po jednym picie 11 oraz 40 za dany rok. Można też tu drukować wygenerowane pity. Jeśli zaznaczyć wiele pitów można drukować hurtowo. Program otwiera wówczas nawet 2 raporty naraz, jeśli zaznaczono zarówno pity 11 jak i 40.

Od tej pory pity pracowników są zatem ewidencjonowane w bazie danych. Zaleca się korzystanie z tej nowej opcji. Istnieje możliwość robienia tak jak do tej pory - za pomocą raportów stałych w grupie "Pity indywidualne". Nie jest to jednak dalej zalecane.

UWAGA: Pity posiadają znaczniki: "Wyliczono", "Sprawdzono", "Wysłano". Należy je zatwierdzać właśnie w tej kolejności. Te dwa ostatnie można zatwierdzać również zbiorowo dla zaznaczonych na czarno pozycji. Wyliczone pity mogą być również poprawiane ręcznie. Należy wówczas zaznaczyć opcję: "Ręczna edycja wyliczonego pitu". Nie zaleca się jednak nagminnego korzystania z tej opcji. Jeżeli będą jakieś błędy w wyliczeniach należy zgłaszać producentowi programu zamiast dokonywać ręcznej edycji.

2. Kolejnym etapem będzie eksport pitów do pliku XML oraz elektroniczny ich przekaz.
Obecnie klawisz "Eksport do XML" jeszcze nie działa. Będzie to zrobione w najbliższych dniach. Ale pity pracowników można już generować i sprawdzać.


Wersja 28.8 (18-12-2012)

1. Dodany nowy raport stały w sekcji "Listy płac":
"8-Dynamiczna zbiorówka w pionie za miesiąc".

2. Wprowadzono nowe wartości parametrów globalnych na rok 2013:

Płaca minimalna 1600.00
Podst. emer. i rent. dla zas. wychowaw. 2106.13 (od 1 grudnia 2012)
Minimalna podst. ubezp. społ. 2227.80

UWAGA:
Nie wszystkie wartości parametrów na rok 2013 zostały już ogłoszone.
Dlatego będą dodane do programu w późniejszym terminie.

3. Wprowadzono standardowy plan kalendarza na rok 2013.


Wersja 28.7 (09-12-2012)

1. W bibliotece "Urzędy skarbowe" dodano nowe pole:
"E-kod" (e-deklaracje).
Jednocześnie uporządkowano tą bibliotekę.
Jest to faza wstępna nowego modułu, który umożliwi przesyłanie pitów drogą elektroniczną. Ukończenie modułu planuje się jeszcze w grudniu 2012.

2. W oknie "Konfiguracja", w jego lewym-dolnym rogu, dodano opcję:
"Rozmiar czcionki w oknach".
Można tu wybrać: "Normalna" (była do tej pory), "Duża", "Największa". Interfejs uzytkownika będzie miał wówczas większe czcionki. Jest to zalecane dla osób słabo widzących, zwłaszcza gdy monitor posiada dużą rozdzielczość.


Wersja 28.6 (22-11-2012)

1. Poprawiono pewne raporty kadrowe dodając parametr "Ukryj zwolnionych":
"Kary i nagany",
"Odznaczenia",
"Dzieci, które przekraczają wiek w okresie",
"Dzieci, które przekraczają wiek w miesiącu",
"Uprawnienia stałe",
"Uprawnienia okresowe".

2. Poprawiono raporty "Zaświadczenie 1", "Zaświadczenie 3" dodając do kwoty Netto podatek od składników opodatkowanych, które nie wchodzą do kwoty Brutto na zaświadczeniach.

3. Poprawiono raport "Przebieg zatrudnienia", gdzie po staremu pokazywany był staż pracy.

4. Zmiana w raporcie listy płac:
"8-Dynamiczna zbiorówka w pionie (z kilku list)".
Dodano tu parametr umożliwiający wybór miejsc zatrudnienia dla tej zbiorówki.


Magnetic